Spolupracujeme s nasledovnými poisťovňami:

Ambulancia

Vstupné vyšetrenie - 10 €
Kontrolné vyšetrenie - 5 €
Vstupné vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez výmenného lístka) - 30 €

Individuálna kinezoterapia

Individuálne cvičenie s deťmi (nad rozsah poistenia) -15 €
Vodoliečba v bazéniku (deti do 3 rokov) - 8 €

Fyzikálna terapia

Magnetoterapia - 7 €
Elektroliečba - 7 €
Laser terapia - 7 €
Thermoterapia / teploliečba - 5 €
Bioptrónová lampa -5 €
Akupunktúra s certifikovaným špecialistom - 20 €
Laseropunktúra s certifikovaný špecialistom -20 €

Sanatórium

Pobyt dieťaťa v rehabilitačnej/očnej škôlke
(do 11:30, nezahŕňa stravu a spánok) - 17 € / deň

Pobyt dieťaťa v rehabilitačnej/očnej škôlke
(do 15:00, zahŕňa stravu aj spánok) - 20 € / deň