Spolupracujeme s nasledovnými poisťovňami:

Ambulancia

Vstupné vyšetrenie   10 €
Kontrolné vyšetrenie   10 €

Prednostné vyšetrenie  20 €
Vstupné vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez výmenného lístka)   30 €

Storno poplatok  10 €

Ortoptické cvičenie   15 €

Individuálna kinezoterapia

Individuálne cvičenie s deťmi (nad rozsah poistenia)  15 €
Vodoliečba v bazéniku (deti do 3 rokov)   10 €

Fyzikálna terapia

Magnetoterapia   7 €
Elektroliečba   7 €
Laser terapia   7 €
Thermoterapia / teploliečba   5 €
Bioptrónová lampa   5 €
Akupunktúra s certifikovaným špecialistom   20 €
Laseropunktúra s certifikovaný špecialistom   20 €

Sanatórium

Pobyt dieťaťa v rehabilitačnej/očnej škôlke
(do 11:30, nezahŕňa stravu a spánok)   17 € / deň

Pobyt dieťaťa v rehabilitačnej/očnej škôlke
(do 15:00, zahŕňa stravu aj spánok)   20 € / deň