Dve percentá z Vašich daní nám pomôžu vylepšiť prostredie, v ktorom sa staráme možno aj o Vaše deti. Kúpime za ne nové okluzory, terapeutické pomôcky a hračky. Svojím príspevkom priamo podporíte rehabilitačnú aj očnú liečbu u nás v Reočku a Reocentre.

 

 

Pre správne poukázanie 2% z Vašich daní je potrebné vyplniť Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, a doručiť ich najneskôr do konca apríla na daňový úrad.

Aktuálne Vyhlásenie pre rok 2023 nájdete tu

Pre vyplnenie II. oddielu Vyhlásenia použijete údaje pre Reočko:

(15) IČO: 50718258

(16) Obchodné meno (názov): Reočko

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0908 776 538