Dve percentá z Vašich daní nám pomôžu vylepšiť prostredie, v ktorom sa staráme možno aj o Vaše deti. Kúpime za ne nové okluzory, terapeutické pomôcky a hračky. Svojím príspevkom priamo podporíte rehabilitačnú aj očnú liečbu u nás v Reočku a Reocentre.

 

 

Pre správne poukázanie 2% z Vašich daní je potrebné vyplniť Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, a doručiť ich najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad.

Aktuálne Vyhlásenie pre rok 2021 nájdete tu

Pre vyplnenie II. oddielu Vyhlásenia použijete údaje pre Reočko:

IČO: 50718258

Právna forma: Občianske združenie

Obchodný názov: Reočko

Sídlo: Jankolova 6, 85104, Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0908 776 538