Ľudmila Jurínová a dieťa

Sme rehabilitačné zariadenie pre novorodencov a deti s kolektívom skúsených odborníkov, ktorí každodenne pomáhajú deťom. Máme vedomosti, skúsenosti a ľudský prístup.

Ľudmila Jurínová

MUDR. ĽUDMILA JURINOVÁ, MPH

Patrí k najskúsenejším lekárom v oblasti detskej rehabilitácie na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti z medicínskej praxe a odborných vedeckých seminárov. Pacienti si pochvaľujú najmä jej vysoko-odborný a zároveň nežný prístup k ich deťom.

Po ukončení štúdia na LF UK v Bratislave a mieste sekundárneho lekára na Detskej klinike v Žiline, pracovala od roku 1978 ako detský lekár na oddelení v Trnavskej nemocnici.

Od roku 1992 bola jednou z pravidelných a aktívnych účastníčok seminárov a osobných stretnutí s profesorom Václavom Vojtom, ktorý bol a zostáva pre ňu veľkou inšpiráciou.

Desať rokov pôsobila ako primárka a riaditeľka detského rehabilitačného zariadenia v Bratislave. Spoločne s kolegami poskytovali rehabilitačnú starostlivosť deťom s najzávažnejšími diagnózami z celého Slovenska. Všetky nadobudnuté skúsenosti teraz využíva vo svojej klinike Reocentrum, ktorú založila v roku 2001.

Doktorka Jurinová sa každoročne účastní na nových školeniach a odborných kongresoch doma aj v zahraničí. Je zástankyňou neustáleho vzdelávania a rozširovania rehabilitačných poznatkov a noviniek v starostlivosti o detského pacienta.

MGR. PETRA KOLCÚNOVÁ

Viac ako dvadsať rokov terapeutických skúseností robí z Petry Kolcúnovej odborníka na rehabilitáciu v pediatrii. Je veľmi aktívna v zdokonaľovaní svojich schopností a pravidelne sa zúčastňuje na slovenských ako aj zahraničných kongresoch a školeniach.

V roku 2005 absolvovala štúdium fyzioterapie na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Získala špecializáciu v odbore Fyzioterapia porúch centrálneho nervového systému.

Certifikovanú pracovnú činnosť Reflexná terapia podľa Vojtu zložila v roku 2010 na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave.

Petra Kolcúnová pracuje v rehabilitačnom zariadení Reocentrum od leta 2014. Aplikuje tu svoje rozsiahle poznatky a skúsenosti s prácou s deťmi. Medzi jej odbornosti patrí orofaciálna a bazálna stimulácia, respiračná fyzioterapia, diagnostika a liečba idiopatickej skoliózy, liečba pacientov s cystickou fibrózou a dynamická neuromuskulárna stabilizácia.

Petra sa zaoberá najmä pediatrickou problematikou. Je aktívnou členkou viacerých fyzioterapeutických organizácií a publikuje v odborných periodikách. Disponuje množstvom certifikátov z absolvovaných kurzov v detskej rehabilitácii a širokospektrálne poznatky z nich aplikuje v rehabilitačnej praxi.

Dáša Petková

PHDR. DÁŠA PETKOVA

Dáša Petkova patrí do modernej generácie špecialistov pre detskú rehabilitáciu. Elán a nadšenie pre prácu s maličkými, spojené so skúsenosťami z praxe, robia jej prístup výnimočným.Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v odboroch Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a odbore Fyzioterapia. Svoj akademický titul PhDr. získala na Prešovskej Univerzite v roku 2012.

Špecializáciu pre Terapiu funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému ako aj certifikovanú pracovnú činnosť Mobilizačné techniky zložila v roku 2014 na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave.Svoju pracovnú kariéru začala v roku 2007 na oddelení patologických novorodencov v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Antolskej. Popri práci detského fyzioterapeuta sa venuje aj pedagogickej činnosti na Strednej zdravotníckej škole - Záhradnícka a aktívne sa účastní na seminároch a stretnutiach odbornej verejnosti.

V marci 2016 sa stala súčasťou kolektívu Reocentrum.

Zuzana Varínska Reiner

MUDR. ZUZANA VARÍNSKA REINER

Fyziatria a najmä detská rehabilitácia učarovali doktorke Varínskej Reiner už v začiatkoch štúdia a odvtedy sa odboru naplno venuje. Počas štúdia na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala zahraničné stáže na univerzitných nemocniciach v Libanone, Grécku v Taliansku. Nadobudnuté poznatky využíva v praxi, ktorú začala v roku 2012 na mieste interného doktoranda pre Detské kardiocentrum v Bratislave.

Dva roky pracovala na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove.

Súčasťou Reocentra pod odborným vedením MUDr. Ľudmily Jurinovej je od roku 2014.

V rámci svojej odbornosti sa venuje deťom s vrodenou asymetriou, neurorehabilitácii pacietov s detskou mozgovou obrnou, študuje spôsoby ako z dlhodobého pohľadu úspešne liečiť skoliózy, hypermobilný syndróm, chybné držanie tela, športové úrazy a plochonožie.

Je držiteľkou mnohých odborných certifikátov a školení v odboroch detskej a pohybovej rehabilitácie.