Spolupracujeme s nasledovnými poisťovňami:Ambulancia - prevádzkové poplatky Cena
Vstupné vyšetrenie 20 €
Kontrolné vyšetrenie 20 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín 30 €
Vstupné vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez výmenného lístka) 50 €
Storno poplatok 10 €
Individuálna kinezoterapia Cena
Individuálne cvičenie s deťmi (nad rozsah poistenia) 20 €
Skupinové cvičenie nad rámec poistenia 10 €
Fyzikálna terapia Cena
Magnetoterapia 15 €
Elektroliečba 15 €
Laser terapia 15 €
Thermoterapia / teploliečba 12 €
Bioptrónová lampa 10 €
Kinesiotaping 10 €
Akupunktúra s certifikovaným špecialistom 20 €
Laseropunktúra s certifikovaný špecialistom 20 €
Sanatórium Cena
Pobyt dieťaťa v rehabilitačnej/očnej škôlke
(do 11:30, nezahŕňa stravu a spánok)
17 € / deň
Pobyt dieťaťa v rehabilitačnej/očnej škôlke
(do 15:00, zahŕňa stravu a spánok)
20 € / deň