Vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine sme pristúpili k zrušeniu terapeutických skupinových cvičení až do odvolania.
Individuálne návštevy ambulancie a fyzioterapia zatiaľ pokračujú za podmienky dodržiavania hygienicko-preventívnych opatrení u všetkých pacientov.
Reocentrum