Viac ako dvadsať rokov terapeutických skúseností robí z Petry Kolcúnovej odborníka na rehabilitáciu v pediatrii. Je veľmi aktívna v zdokonaľovaní svojich schopností a pravidelne sa zúčastňuje na slovenských ako aj zahraničných kongresoch a školeniach.

V roku 2005 absolvovala štúdium fyzioterapie na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Získala špecializáciu v odbore Fyzioterapia porúch centrálneho nervového systému.

Certifikovanú pracovnú činnosť Reflexná terapia podľa Vojtu zložila v roku 2010 na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave.

Petra Kolcúnová pracuje v rehabilitačnom zariadení Reocentrum od leta 2014. Aplikuje tu svoje rozsiahle poznatky a skúsenosti s prácou s deťmi. Medzi jej odbornosti patrí orofaciálna a bazálna stimulácia, respiračná fyzioterapia, diagnostika a liečba idiopatickej skoliózy, liečba pacientov s cystickou fibrózou a dynamická neuromuskulárna stabilizácia.

Petra sa zaoberá najmä pediatrickou problematikou. Je aktívnou členkou viacerých fyzioterapeutických organizácií a publikuje v odborných periodikách. Disponuje množstvom certifikátov z absolvovaných kurzov v detskej rehabilitácii a širokospektrálne poznatky z nich aplikuje v rehabilitačnej praxi.