Fyziatria a najmä detská rehabilitácia učarovali doktorke Varínskej Reiner už v začiatkoch štúdia a odvtedy sa odboru naplno venuje. Počas štúdia na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala zahraničné stáže na univerzitných nemocniciach v Libanone, Grécku v Taliansku. Nadobudnuté poznatky využíva v praxi, ktorú začala v roku 2012 na mieste interného doktoranda pre Detské kardiocentrum v Bratislave.

Dva roky pracovala na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove.

Súčasťou Reocentra pod odborným vedením MUDr. Ľudmily Jurinovej je od roku 2014.

V rámci svojej odbornosti sa venuje deťom s vrodenou asymetriou, neurorehabilitácii pacietov s detskou mozgovou obrnou, študuje spôsoby ako z dlhodobého pohľadu úspešne liečiť skoliózy, hypermobilný syndróm, chybné držanie tela, športové úrazy a plochonožie.

Je držiteľkou mnohých odborných certifikátov a školení v odboroch detskej a pohybovej rehabilitácie.