Dáša Petkova patrí do modernej generácie špecialistov pre detskú rehabilitáciu. Elán a nadšenie pre prácu s maličkými, spojené so skúsenosťami z praxe, robia jej prístup výnimočným.Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v odboroch Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a odbore Fyzioterapia. Svoj akademický titul PhDr. získala na Prešovskej Univerzite v roku 2012.

Špecializáciu pre Terapiu funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému ako aj certifikovanú pracovnú činnosť Mobilizačné techniky zložila v roku 2014 na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave.Svoju pracovnú kariéru začala v roku 2007 na oddelení patologických novorodencov v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Antolskej. Popri práci detského fyzioterapeuta sa venuje aj pedagogickej činnosti na Strednej zdravotníckej škole – Záhradnícka a aktívne sa účastní na seminároch a stretnutiach odbornej verejnosti.

V marci 2016 sa stala súčasťou kolektívu Reocentrum.